Başbakanlık Osmanlı Arşivleri

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri

| 2009 | Kağıthane, İstanbul

Mimari olarak, geçmişle bugünü buluşturan medeniyet mensubiyeti ve aidiyeti noktasında geleneğin üsluplaştırılmış bir yorumuna sahip olan merkez, taş kaplaması, geniş saçakları ve pencere nispetleriyle gelenekli mimarimizden izler taşımaktadır. Mimarisiyle geleneksel Türk Evi’ne, taş malzemesiyle Osmanlı kamu yapılarına gönderme yaparak, geleneğe nasıl atıf yapılır endişesiyle, klasik mimarimizin değişik bir anlayışla usluplaşması denenmiştir. 130.000 m2’lik kapalı, 40.000 m2 açık alanıyla, yeraltında hepsi birbirine bağlanan müstakil bina halinde, zeminde çok az yer işgal eden, farklı fonksiyonları  buluşturan bir merkez olarak planlanmıştır.

 Osmanlı Arşivleri Hakkında Bilgilendirme ve Cevaplar