Ataşehir Mimar Sinan Camii

Ataşehir Mimar Sinan Camii

Proje | 2011 - 2012 | Ataşehir, İstanbul

Ataşehir Mimar Sinan Camii birbirinin tekrarı olmadan İslâm Medeniyeti’nde dinî mimarînin zirvesini teşkîl eden Osmanlı Türk mimarî uslûbunda olup altıgen şeması ile mekanda vahdeti ifade eden, klasik mimaride tam olarak işlenmemiş, merkezi kubbe etrafında altı yarım kubbeli ve altı ayaklı, gelenekten geleceğe uzanan ve gelenekle teknolojiyi bütünleştiren, bugünün inşaat teknolojisi ile Osmanlı uslûbunu mezceden bir yapıdır. Bu suretle kültürümüzün gelenek zincirine orijinal yeni bir halka ilâve etmeye çalıştık.