Amerika Diyanet Merkezi

Amerika Diyanet Merkezi

| 2012 |

Amerika Diyanet Merkezi, asırların şekillendirdiği köklü medeniyetimizi bir bütün olarak ele alıp aslî hüviyeti ve istikametiyle temsil etmek üzere bir fırsat olarak değerlendirilmiştir.

İçerdiği fonksiyonlarıyla bir külliye olan merkez, 60 dönüm arazi üzerinde projelendirilmiştir. 30.000 m2 inşaat alanına sahip projede konferans salonu, kütüphane, araştırma enstitüsü ve atölyeler içeren bir Kültür Merkezi; 700 kişilik Cami; restoran, kahve evi ve dükkanları barındıran bir Cemiyet Merkezi; kapalı spor salonu ve havuzuyla çifte Türk Hamamı; araştırmacıların kalabilecekleri bir Misafirhane; çağdaş müzecilik anlayışıyla tasarlanmış Medeniyet Tarihi Müzesi; Türk evlerinden oluşan bir Mahalle; tabiata bakışımızın simgesi bir Türk-İslam Bahçesi, açık Spor Alanları, Piknik Alanı, çeşmeler ve 400 araçlık kapalı otopark bulunacaktır.

Detaylarda geleneksel mîmârî unsurların dizayn kriterlerine bağlı kalınmış, taklide düşülmeden, tamamen orijinal tasarımlarla telif bir eser ortaya konulmuştur. Külliye'de İslâm san'atlarının hemen her şûbesinden, küçük de olsa herbiri müstakil sanât eseri hüviyetinde, şahsiyetli örnekler verilmiştir.