Muharrem Hilmi Şenalp

Muharrem Hilmi Şenalp

1957 yılında Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Konya’da tamamladı. 1981’de İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversite’sinde Yapı Sistemi, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Mimarlık Tarihi ve Restorasyon mastırı yaptı. Boğaziçi Üniversitesi’nde 4 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1983’ den itibaren serbest mimar olarak faaliyet göstermektedir. Batılılaşma ve modernizm öncesi klâsik Osmanlı-Türk mimarisi uslûbunu gerek sadeleşmiş mimari olarak uslublaştırılmış (stilize edilmiş) ve gerekse stilistik rekompozisyon tarzında uyguladığı muhtelif fonksiyonlarda yapıları bulunmaktadır. Hemen bütün geleneksel İslâm sanatlarının nisbet, üslûb ve imalatı hususunda araştırma ve uygulamalar yapmış, musıkiye olan merakı ile tanbur, rebab ve ney sazları icralarının yanında, Bestekâr Cahid Gözkân, Sabahaddin Volkan ve Kemal Batanay Beyler’den istifade ederek klasik uslûb ve tavır meşketmiştir. 2000 yılında bitirdiği Tokyo Camii ve Türk Kültür Merkezi, 2002 yılında Japon Mimarlık ve Bina Bilimi Mimari Enstitüsü tarafından Japon Mimarisine renk katan 40 elit eserin içine seçilmiş, National firmasından "Seçkin Aydınlatma Ödülü" almıştır. Expo 2005 Türkiye Pavyonu ile, 121 ülkenin katıldığı, Expo 2005 Aichi Japan fuarında temaya uygunluk ve tasarım açısından " Nature’s Wisdom Award – Doğanın Bilgeliği" altın ödülünü almıştır.

İslam sanatlarının özü olan fraktal geometri ile tabiattaki formları kullanarak gerçekleştirdiği proje ve binaların yanı sıra, geometrik desenlerin üçüncü boyuta kaldırılmasını ilk defa uygulayıp yeni strüktürler deneyerek farklı bir uslûb oluşturmaya çalışmakta, taklide yeltenmeden alışılmışın dışında farklı bir mimari dil kullanmaya gayret etmektedir.