Mimarlık

Mimarlık

Hassa Mimarlık olarak mimarlık faaliyetlerimizi, tarihi ve kültürel birikimin günümüz malzemesine tercüme edilmesi anlayışıyla gerçekleştiriyoruz. Kadim doğu bilgeliği ve İslam estetiği düşüncesinin zaman içinde imbikten süzülerek gelmiş sanat anlayışını, yaptığımız uygulamalara yansıtmaya gayret etmekteyiz. İşlerimizde nispet, ahenk ve tenasübe önem vererek, en ince ayrıntısına kadar üslup bütünlüğü içerisinde ve tahkîkî bir anlayışla, tasarımın “eşyadan binaya” kadar bir bütün olduğuna inanarak uygulamanın her kademesine özen göstermekteyiz.

Yurtiçinde ve yurtdışında ABD’den Avrupa’ya ve Uzakdoğu’ya kadar dünyanın birçok noktasında mimarlığın değişik alanlarında yaptığımız proje ve uygulamalar bulunmaktadır.