ŞARKI

Her hâlin bir başka ey melek-sîma

Bin safâ bahşeder vechin ruhuma

Bulunmaz menendin, misl ü nazîrin

Nesin sen, sen nesin ey mürg-ü hümâ