RAĞBET

Ezelde meknuzdu zât-ı ezelîsi

Sâde zâtı vardı dedi sevgilisi

 

Muhabbetin şihâbı parladı ol dem

Kalboldu muhabbet Muhammed’e her dem

 

Aynadır Hakk’ın cemâline Muhammed

Göründü Muhammed’den Ahâd ve Ahmed

 

Bahs-i tekvîn-i âlem, hîlkat-i Âdem

Değil Ya Rasûlallah senden mukaddem

 

Sâde kendi vardı gayrisi hep adem

Nurundan halkoldu âlem ile Âdem

 

“El ân kemâkân” dedi Hazret-i Ali

Sır içinde sırrı lütfet, Ya İlâhi

               Leyle-i Regâib, 1995