Pİ SAYISI

DOĞANIN DİLİ MATEMATİKTİR, SIRLI VE SAKLI BİR GEOMETRİDİR

  • Π SAYISI

(3,14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781…….)

Pİ SAYISI, bir dairenin çevresinin çapına oranıdır. 3,14 rakamıyla ifade edilen Π, virgülden sonra elli bir milyar basamağı hesaplanmış, basamaklar arasında bir kalıp olmayan, sonlu ile sonsuz arasındaki sınırı belirleyen, aklı sonsuzluk düşüncesine yönelten, sonsuza kadar akan, kaotik ve müstesna güzellik ihtiva eden, fraktal bir sayıdır. Π doğal ve reel dünyanın derin manalar taşıyan irrasyonel bir sayısıdır. Ses dalgalarından okyanus dalgalarının ritmine kadar, geometride olduğu gibi, evrenin her yerinde hazır ve nazırdır. Pi sayısının virgülden sonraki basamakları, tamamen rastlantı olarak görünen şekilde sonsuza doğru akar. Daire sonsuzluğun işareti, kare ise sonlu olmanın işaretidir. Çemberler kainatın sırlarını yansıtırken, kareler ilk medeniyetlerden bu güne doğayı sınırlamanın ve ölçmenin anahtarı olmuştur. Sonsuzun sınırlarını keşfedebileceğimizi, bir şekilde doğayı hesaplayabileceğimizi zannetmiştik. Fakat yanılıyorduk, aklın ve idrakin tükendiği bir nokta vardı ve kusursuzluk erişilebilir değildi.

  • Evrenin temelindeki sır fraktallerde karşımıza çıkar. Küçücük olduğu zannedilen bir bilgi paketi, sonsuz çeşitlemelerle bir kâinat muamması ortaya koyabilir.
  • Mikrokozmos ve makrokozmos arasında fraktal yapıda bir benzerlik vardır.
  • Gerçekliğin fraktal hususiyetine dikkat etmek, kâinatı oluşturan ve bir arada tutan sırlı ve tahmin edilemez hareketi, bir anlığına görmenin yoludur.
  • Tabiattaki her şey ve her bilgi, insan keşfetmeden önce de mevcuttu. Bilim ise ancak malum olmayan bu mevcudun varlığına, kompleks sayılardan oluşan bir çerçeve çizerek ulaşabilir, farkına varır kâinattaki ve doğadaki malûmu keşfeder.
  • Bütünü cebinize koyamazsınız, çünkü cebiniz de bütünün bir parçasıdır. Cebinizin bütün içinde bir boşluğu vardır.
  • Mechul bilgi kaos teorisinin hilekârıdır. Matematiği insanlık mı icad etti, yoksa keşfedemediğimiz bir bütünün parçası mı, henüz net olarak anlayabilmiş değiliz.
  • Doğada birbiriyle ilişkili veya ilişkisiz, canlı veya cansız her şey belli bir matematik formüle göre şekillenmiş sırlı ve saklı bir bütünlük arzeder. Her şey kendi içinde bütünlük arzeden bir miktar ve ölçü ile takdir olunmuştur. Her şey birbiriyle alakasız gibi görünen ilişkiler zincirinin bir halkasıdır.

Muharrem Hilmi Şenalp

Share