HİLYE

Sensin gecemin sabâhı, nûru mâhı

Vechin ilâhi nûrun tecelligâhı

Mümkün mü ki medh ü tasvîre ne hâcet

Hüsnünse kemâl-i hüsnünün meddâhı

 

                                      Konya, Eylül 1980