Hicaz Hûmayun Saz Semaîsî - Veli Dede

Tanbur: 
Muharrem Hilmi Şenalp