Kırkambar Musiki son

Rast Taksim

Tanbur : Muharrem Hilmi Şenalp

Şehnaz Peşrevi - Kemâni Ali Ağa

Tanbur : Muharrem Hilmi Şenalp

Beyati Peşrev - Kânuni Ömer Efendi

Tanbur : Muharrem Hilmi Şenalp

Hicaz Hûmayun Saz Semaîsî - Veli Dede

Tanbur : Muharrem Hilmi Şenalp