Hassa Ailesi

Hassa Ailesi

Muharrem Hilmi Şenalp, Y. Mimar (İTÜ) Yönetim Kurulu Başkanı
Hüdai Sırrı Şenalp, Şehir Plancısı (YTÜ) Genel Koordinatör
Mustafa İskender, Mimar (İTÜ) Teknik Koordinatör,  Mimari Büro Şefi

Gökhan Kukku, İşletme (Anadolu Ü.) Muhasebe ve Mali İşler Müdürü
Necati Karayol, İnşaat Mühendisi (İTÜ)
Levent Sezai Şevle, Makine Mühendisi (YTÜ)
Faruk Savcı, Elektrik Mühendisi (YTÜ)
Ahmet Çandöken, İç Mimar (Marmara Ü.)
Selami Sepet, Restoratör (YTÜ)
Ömer Okumuş, Geleneksel Türk El Sanatları (Marmara Ü.)
Kerem Sınırtekin, İnşaat Teknikeri, (YTÜ)
Ezgi Erk, Mimar (MSGSÜ)
Burak Öztürk, Y. Mimar (İTÜ)
Bahar Demirci, Restoratör (YTÜ)
Kübra Ayyıldız, Mimar (YTÜ)
Abdurrahim Özer, Mimar (Balıkesir Ü.)
Bekir Topaloğlu, Y. Mimar (İTÜ) 
Tuğrul Şevik, Mimar (İTÜ)
Esra Direk, Mimar (Abant İzzet Baysal Ü.)
Rümeysa Coşkun,Y. Mimar(FSMVÜ)
Gizem Akyüz, Mimar (HKÜ-Gaziantep)
Fazlı Kerem Usta, Mimar (KTÜ)
İsmet Fazıl Ak, Mimar (Karatay Ü.)
Ahmet Esad Işık, Mimar(FSMVÜ)
Ahmet Ünver, Mimar(YTÜ)
Şeyma Kulakaç, Mimar (Sabahattin Zaim Ü.)

Furkan Usluerol, Muhasebe ve Bilgi İşlem
Vahide Ertetik, Ön Muhasebe
Nevzat Tokgöz, Organizasyon