Hassa Ailesi

Hassa Ailesi

Muharrem Hilmi Şenalp, Y. Mimar (İTÜ) Yönetim Kurulu Başkanı
Hüdai Sırrı Şenalp, Şehir Plancısı (YTÜ) Genel Koordinatör
Mustafa İskender, Mimar (İTÜ) Teknik Koordinatör,  Mimari Büro Şefi

İsmail Arslan, İnşaat Mühendisi (İTÜ)
Gökhan Kukku, İşletme (Anadolu Ü.) Muhasebe ve Mali İşler Müdürü
Necati Karayol, İnşaat Mühendisi (İTÜ)
Levent Sezai Şevle, Makine Mühendisi (YTÜ)
Faruk Savcı, Elektrik Mühendisi (YTÜ)
Ahmet Çandöken, İç Mimar (Marmara Ü.)
Selami Sepet, Restoratör (YTÜ)
Ömer Okumuş, Geleneksel Türk El Sanatları (Marmara Ü.)
Kerem Sınırtekin, İnşaat Teknikeri, (YTÜ)
Ezgi Erk, Mimar (MSGSÜ)
Burak Öztürk, Mimar (İTÜ)
Bahar Demirci, Restoratör (YTÜ)
Emre Ateş, İnşaat Mühendisi, (Beykent Ü.)
Kübra Ayyıldız, Mimar (Yıldız Teknik Ü.)
Abdurrahim Özer, Mimar (Balıkesir Ü.)
Bekir Topaloğlu, Mimar (İTÜ) 
Sümeyye Üstün, Mimar (FSMVÜ) 
Tuğrul Şevik, Mimar (İTÜ)
Esra Direk, Mimar (Abant İzzet Baysal Ü.)
Rümeysa Coşkun, Mimar(FSMVÜ)
Sara Binici, İç Mimar(Yeni Yüzyıl Ü.)
Fatih Sultan Topal, İç Mimar(MSGSÜ)

Furkan Usluerol, Muhasebe ve Bilgi İşlem
Vahide Ertetik, Ön Muhasebe
Nejat Sanbay, Lojistik
Nevzat Tokgöz, Organizasyon