HASSA AİLESİ

Hassa Ailesi

TEKNİK KADRO

Muharrem Hilmi Şenalp, Y. Mimar (İTÜ) Yönetim Kurulu Başkanı
Hüdai Sırrı Şenalp, Şehir Plancısı (YTÜ – MA. SOAS) Genel Koordinatör
Mustafa İskender, Mimar (İTÜ) Teknik Koordinatör,  Mimari Büro Şefi
Ahmet Raci Şenalp, Mimar (İTÜ) Teknik Koordinatör

Tuğba Kılıçarslan, Y. Mimar (KTÜ) Restoratör
Kübra Ayyıldız, Mimar (YTÜ)
Abdurrahim Özer, Mimar (Balıkesir Ü.)
Bekir Topaloğlu, Y. Mimar (İTÜ) 
Tuğrul Şevik, Y. Mimar (İTÜ, PoliMi)
Ahmet Çandöken, İç Mimar (Marmara Ü.)
Selami Sepet, Restoratör (YTÜ)
Ömer Okumuş, Geleneksel Türk El San. (Marmara Ü.)
Kerem Sınırtekin, İnşaat Teknikeri, (YTÜ)
Ezgi Erk, Mimar (MSGSÜ)
Bahar Demirci, Restoratör (YTÜ)
Esra Direk, Mimar (Abant İzzet Baysal Ü.)
Rümeysa Coşkun,Y. Mimar(FSMVÜ)
Fazlı Kerem Usta, Mimar (KTÜ)
Gizem Akyüz, Mimar (HKÜ-Gaziantep)
İsmet Fazıl Ak, Mimar (Karatay Ü.)
Ahmet Ünver, Mimar(YTÜ)
Ahmet Esad Işık, Mimar(FSMVÜ)
Şeyma Kulakaç, Mimar (Sabahattin Zaim Ü.)
Berke Şahin, Mimar (Beykent Ü.)

Necati Karayol, İnşaat Mühendisi (İTÜ)
Levent Sezai Şevle, Makine Mühendisi (YTÜ)
Faruk Savcı, Elektrik Mühendisi (YTÜ)


İDARİ KADRO

Gökhan Kukku, İşletme (Anadolu Ü.) Muhasebe ve Mali İşler Müdürü
Furkan Usluerol, Muhasebe ve Bilgi İşlem
Vahide Ertetik, Ön Muhasebe
Nevzat Tokgöz, Organizasyon
Yaşar Direk, Lojistik
Sait Savcı, Kütübhane Sorumlusu