Hakkımızda

Hassa Mimarlık

Adını Osmanlı mimarlık teşkilatı Hassa Mimarlar Ocağı'ndan alan Hassa Mimarlık, Y. Mimar Muharrem Hilmi Şenalp tarafından 1983 yılında İstanbul'da kurulmuş olup mimarlık, mühendislik, şehircilik, inşaat ve restorasyon alanlarında faaliyet göstermektedir.

Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde projeler gerçekleştiren Hassa Mimarlık, batılılaşma öncesi bozulmamış Türk-İslam geleneğini bugünün şartlarında yeniden üretmeyi misyon edinmiştir. Günümüz teknolojisinden istifade ederek, geleneğin zihniyet dünyasını, ruh kökünü, imalat teknolojisindeki mantığı ve eşyaya bakışdaki idrak ve inceliği yeni binalara yansıtmaya özen göstermektedir.

Bugüne kadar gerçekleştirdiği mimarî uygulamalarda insana yatırım yapmaya ve yetiştirmeye önem veren Hassa Mimarlık, tevarüs ve temellük ettiğimiz geleneğin gelecek nesillere aktarılmasında köprü olma gayretiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Hassa kimliğini oluşturan değerlerin başında, yaptığı işi ciddiyetle ele alıp, maliyetten ziyade kaliteye odaklanmak suretiyle, icab edeni yapmaya çalışması; yaptığı binaların şehircilik içerisindeki pozisyonundan bir ahşap pervazın pahına kadar nispet, ahenk ve tenasübe önem vermesi; en ince ayrıntısına kadar üslup bütünlüğü içerisinde ve tahkîkî bir anlayışla uygulamaya özen göstermesi gelmektedir.