"Nature's Wisdom Award – Doğanın Bilgeliği Ödülü" Expo 2005 Aichi, Japan Türkiye Pavyonu

Expo Dünya Fuarları Türkiye Pavyonu Muharrem Hilmi Şenalp

Hassa Mimarlık'ın projesiyle beraber uygulamasını da gerçekleştirdiği Expo 2005 Türkiye Pavyonu, 121 ülkenin katıldığı, Expo 2005 Aichi Japan fuarında temaya uygunluk ve tasarım açısından " Nature’s Wisdom Award – Doğanın Bilgeliği" altın ödülü almıştır. 

Projede, Türk İslam Mimarlığında kullanılan ve doğanın geometrisi olan, nautilus gibi formlarda var olan fraktal geometriye gönderme yapılarak, ikinci boyut üçüncü boyuta kaldırılmış ve şeffaf ve net bir konstrüksiyonla, EXPO 2005'in mesajı olan doğanın olağanüstü mekanizması ve bilgeliği mekanlaştırılmıştır.

Expo certificate hassa mimarlık architecture turkish pavillion muharrem hilmi şenalp