1.Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı