Legal Warnings and Confidentiality

GENEL

Bu site “Hassa Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.” şirketine (bundan böyle “Hassa” olarak anılacak) ait olup, aynı şirket tarafından yönetilmektedir. Site sunucusunda barındırılan ve/veya sayfada yayınlanan projelere ait açıklama, fotoğraf, çizim, 3B modelleme, detay görünüm, imalat ve imalat detayı, video ve sunumlar dahil olmak üzere tüm yazılı ve görsel materyaller (bundan böyle “materyaller” olarak anılacak), uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir materyal değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz. Telif ve mülkiyet hakları saklı kalmak koşuluyla, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarıyla bu sitenin olanaklarından yararlanılabilir. Sitenin içerdiği materyalleri yerel ve/veya uluslararası telif hakları ve ticari materyalle ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı biçimde kullananlar hakkında yasal takibat yapılacaktır.

VERİ GÜVENLİĞİ

Veri güvenliğini ve güvenli bağlantıyı sağlamak için her türlü materyal, prosedür ve izinsiz girişi engelleyici fiziksel ve elektronik içerik Hassa tarafından sağlanmaktadır

KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK HAKLARI

A) Genel

Bu site, Hassa’ya ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir. Sitenin içerdiği materyaller kısmen başka kaynaklardan sağlanmakta olup, bu materyaller yerel ve/veya uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir materyal değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez ve dağıtılamaz. Ancak, telif hakkı ve diğer mülkiyet belirten duyurular olduğu gibi bırakılmak ve asıl kaynağa bağlantı verilmek koşuluyla, ticari olmayan kişisel kullanım amaçlarınız için bu siteden materyal indirilebilir.

B) Telif

Kullanıcılar, bu sitedeki bilgileri ticari amaçla kullanamazlar ancak kişisel faydalanmaları için kullanabilirler. Hassa’nın önceden verilmiş yazılı onayı olmadan, Hassa içeriğinin kopyalanması, yeniden yayınlanması veya yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır.

C) Kullanıcı Sorumluluğu

Bu hizmet üzerinden elektronik yolla Hassa’ya mesaj veya dosya gönderdiğinizde, veri girdiğinizde ya da başka herhangi bir iletişim biçimini kullandığınızda Hassa’ya, telif hakkı ödemesiz, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan, dünya çapında geçerli bir lisans vermiş olursunuz. Hassa, bu lisans kapsamına giren her türden içeriği kullanmak, kopyalamak, başkasına lisanslamak, uyarlamak, iletmek, kamuya çalmak ya da sunmak ve tarif edilen iletişim haklarını serbestçe ve hiçbir kısıtlama olmaksızın kullanılmak üzere üçüncü şahıslara lisanslamak yapma hakkına sahip olur.

Yukarıda tarif edilen haklar, geçerli bütün yasama alanlarındaki telif hakkı, ticari marka, servis markası ya da patent kanunu hakları da dahil olmak, ancak bu haklarla kısıtlı olmayacak şekilde, bütün mülkiyet haklarını kullanma hakkını kapsar.

D) Üçüncü Kişilere Ait İçerik

Hassa yalnızca kendi standartlarına ve kabili tatbik yasa ve düzenlemelere uyum gösteren üçüncü taraf web sitelerine link sağlamaya dikkat etse de, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgiler, ürünler ve hizmetler Hassa tarafından hiçbir şekilde işletilmediğinden ve/veya denetlenmediğinden, bu üçüncü taraf web sitelerinin içeriği Hassa’dan habersiz olarak değiştirilebilir. Bu site ve üçüncü şahıs sitelerindeki materyaller ‘olduğu gibi’ sağlanmaktadır ve açık ya da dolaylı hiç bir garanti veya taahhüt verilmemektedir. Geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, Hassa, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk kapsamına giren dolaylı garantiler de dahil olmak üzere, ama bunlarla kısıtlı kalmayacak şekilde, açık ya da dolaylı her türlü garantiyi reddeder. Hassa, sitede yer alan bilgilerin eksiksiz veya hatasız olacağının, sorunlu yanlarının giderileceğinin ya da bu sitenin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez. Hassa, bu sitedeki ya da üçüncü şahıs sitelerindeki materyallerin kullanımı ya da kullanım sonuçları konusunda, doğruluk, kesinlik, zamanında olmaklık, güvenilirlik ya da başka açılardan hiç bir garanti vermez. Bu sebeplerden dolayı, herhangi bir üçüncü taraf Web Sitesinde yer alan bilgi veya fikir konusunda sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu hizmeti kullanmakla siz (Hassa değil), gerekli bakım, tamirat ya da düzeltme masraflarının tümünü üstlenmeyi baştan kabul etmiş sayılırsınız.

E) Sorumluluğun sınırlanması

İhmal da dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlanmamak üzere, hiçbir koşulda, Hassa ya da ilişkili diğer firmalar; Hassa materyallerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, rastlantısal, özel ya da sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir. Hassa sitesini kullanmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı Hassa’nın sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Hassa’nın bu sitede sunduğu materyallerden veya Hassa’nın burada ifade ettiği şartlardan herhangi birinden hoşnut olmayanlar için tek çözüm yolu, Hassa web sitesini kullanmamaktır.